Saturday, July 7, 2007

सम्पर्क

कविता कुसुममा नेपाली कविता दैनिक रुपले प्रकाशन गरीनेछ । त्यसैले निम्न इमेल ठेगानामा आफ्नो कविता पठाउन सक्नु हुनेछ । kavitakusum@gmail.com

4 comments:

Iswor Chamling said...

Its a very good site.. i like it very much... frequent update will attract much...

thanks
Iswor Chamling
Uk

Iswor Chamling said...

Dear Admin...
i had sent some stuff... did u get them... ??

Blue mimosa said...

I have been using this site since last six months.I found it so appreciable.I really enjoyed reading the beautiful articles and poetry.I hope to see more progress than it is.Best of luck.

Ganga Rai
Australia

कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा said...

नेपाली कवितारूपी कुसुमहरुको सानो वाटिका नै बनाउनु भएको रहेछ कविता कुसुम साह्रै खुसी लाग्यो, निरंतर फुलिरहोस ।